Artikel

1 Petrus

De eerste brief van Petrus is een van de zogenaamde algemene of katholieke brieven, niet gericht aan een bepaalde persoon of gemeente, maar een rondzendbrief waarmee zo veel mogelijk christenen op het oog zijn. De brief staat op naam van de apostel Petrus. Het is niet bekend wanneer de brief geschreven is.

Thema

De brief is bedoeld om christenen te bemoedigen om in hun geloof te volharden. Voor veel christenen betekende de keuze voor een nieuwe godsdienst een breuk met groeperingen of verenigingen waarvan men eerder lid was, en vaak ook met de eigen familie. Christenen weigerden bovendien de goden te vereren die het welzijn van de maatschappij garandeerden, wat als verraad aan de samenleving werd beschouwd.
De christenen aan wie de brief geschreven is, hadden met dit alles te kampen. Ze werden voor misdadigers uitgemaakt, en uitgescholden. Het centrale thema van de brief is dan ook het lijden en de vraag hoe men daarmee om moet gaan. De lezers worden opgeroepen om in een vijandige omgeving te getuigen van hun geloof, in woord en daad. Daardoor komt er aan het lijden misschien geen einde, maar het komt wel in het teken te staan van de gerechtigheid naar het voorbeeld van Christus. Het einddoel is de redding aan het einde van de tijden, dat door de christenen spoedig verwacht werd.

Stijl

Het Grieks van deze tekst is verzorgd, vol stijlvolle wendingen. Er wordt een groot aantal woorden gebruikt die elders in het Nieuwe Testament niet voorkomen.