Artikel

Jakobus: bijbelboek

Het boek Jakobus heeft enkele kenmerken van een brief, maar is meer een ethische verhandeling. Het is niet bekend wie het boek geschreven heeft en wanneer het geschreven is. Centraal staat de oproep om werk te maken van een echt christelijk leven: christelijk geloof gaat per definitie samen met goede daden.

Thema 

Jakobus bevat een vijftal kernthema’s:

  1. Het omgaan met beproevingen. Volgens de auteur is het te gemakkelijk om te zeggen dat God ons op de proef stelt. In feite zijn het juist de eigen slechte verlangens die een mens meeslepen.
  2. Het gebed om wijsheid. Volgens Jakobus is wijsheid altijd sterk verbonden met praktisch handelen. Ware wijsheid kan alleen maar geschonken worden aan wie daar in gebed om vraagt.
  3. De rijkdom van de armoede. De gemeenschap, die blijkbaar vooral arme leden heeft, wil de samenkomsten ook voor andere, rijke bevolkingsgroepen openstellen. Maar zijn de rijken niet onderdrukkers?
  4. Het beperken van onzinnig gepraat. Jakobus gebruikt veel beelden en metaforen om duidelijk te maken welke kwalijke gevolgen geklets heeft.
  5. Het belang van daden. Jakobus vindt dat geloof zonder handelen een dood geloof is.

Genre

De brief van Jakobus is geen ‘brief’ in de echte zin van het woord. De brief is niet gericht aan een duidelijk herkenbare gemeenschap van gelovigen, en ook is er geen briefeinde met de gebruikelijke groeten en slotformuleringen. Maar de auteur heeft voor het genre van de brief gekozen om zijn boodschap aan zijn publiek over te brengen. Dankzij dit genre kan hij zijn lezers direct aanspreken (bijvoorbeeld met ‘broeders en zusters’, dat hij – in het Grieks – maar liefst vijftien keer gebruikt) en kan hij in een levendige stijl met hen communiceren.