Artikel

wetgeving in de Pentateuch

In de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel, nemen wetten en voorschriften een belangrijke plaats in. Ze zijn vooral te vinden in:

  • Exodus 20-23 en Exodus 34
  • Leviticus
  • Numeri 1-10
  • Deuteronomium 12-26

Verschillende soorten wetregels

De wetten en voorschriften zijn geformuleerd in verschillende vormen, al is dit onderscheid niet waterdicht: