Artikel

opstanding van Jezus bij Johannes

In het Johannesevangelie zijn de verschijningen van Jezus belangrijker dan het lege graf. Bij de verschijningen is er aan de ene kant sprake van een spirituele opstanding, zoals blijkt uit een aantal passages in Johannes 20:

  • ‘houd me niet vast’ in Johannes 20:17
  • Jezus die verschijnt ondanks een afgesloten deur in Johannes 20:19-23

Aan de andere kant wordt juist ook de lichamelijkheid van de opgestane Jezus benadrukt:

  • de nadruk op de wonden in het lichaam van Jezus in Johannes 20:24-29
  • Jezus eet vis in Johannes 21:1-23

Bijbelverzen

  • Johannes 20-21