Artikel

Zacharia: bijbelboek

Het boek Zacharia is het elfde boek van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek Zacharia is genoemd naar een profeet met dezelfde naam. Volgens de datering in het opschrift trad hij op in Jeruzalem van 520 tot 518 voor Christus. In die tijd hadden de Perzen de macht van de Babyloniërs overgenomen. Een deel van de Judese ballingen was uit Babylonië teruggekeerd. Waarschijnlijk was Zacharia, afkomstig uit een priesterlijke familie, een van hen.
Zacharia zette zich samen met zijn tijdgenoot Haggai in voor de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Zacharia wordt ook genoemd in Ezra 5:1 en Ezra 6:14).

Inhoud

Het boek Zacharia gaat over Gods woede die gaat plaatsmaken voor een nieuwe tijd. God zal zich weer bekommeren om zijn volk. Jeruzalem en Juda zullen weer hersteld worden. Juda wordt weer het volk van God, en de vijandige buurvolken zullen onderworpen worden.
Jeruzalem en de herbouwde tempel spelen een centrale rol.

Thema

Het hoofdthema van Zacharia is het grote belang van de herbouwde tempel. Het vernieuwde Jeruzalem is immers de stad van Gods heerschappij, het hart van een paradijselijke wereld, een plek van vrede voor alle volken.

Bijbelverzen

  • Ezra 6:14
  • Ezra 5:1
  • Zacharia 1-14