Artikel

Obadja: bijbelboek

Het boek Obadja is het vierde boek van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek Obadja is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in het opschrift Obadja 1:1. Over Obadja is verder niets bekend.

Thema en inhoud

Het centrale thema van Obadja is het oordeel over het volk van Edom. Dit volk wordt met nadruk ook Esau genoemd, en dus voorgesteld als broedervolk van het volk van Jakob. Omdat Edom werkeloos toekeek toen Juda werd veroverd en verwoest, zal het door God zwaar gestraft worden.
De profetie is vermoedelijk bedoeld geweest als troost en bemoediging voor de Judese hoorders.

Kenmerken

Dit kleinste boekje van het Oude Testament bevat een aantal profetieën over Edom en Israël. De onheilsprofetie over Edom vertoont sterke overeenkomsten met Jeremia 49. De stijl van Obadja varieert: van poëzie tot, in de laatste verzen, puur proza.

Bijbelverzen

  • Obadja 1:1