Artikel

Ezra: datering

Het boek Ezra beschrijft gebeurtenissen die te plaatsen zijn in de zesde en vijfde eeuw voor Christus.
Opvallend is dat de beginverzen van Ezra 1:1-2 en de laatste verzen van 2 Kronieken 36:22-23 nagenoeg gelijkluidend zijn. Daarom en om de overeenkomst in inhoud en stijl wordt wel verondersteld dat de boeken Ezra en Nehemia geschreven zijn door dezelfde auteur als 1 en 2 Kronieken, of door een geestverwant.
Net als 1 en 2 Kronieken wordt het boek Ezra doorgaans in de vierde eeuw voor Christus gedateerd.