Artikel

Jesaja: bijbelboek

Het bijbelboek dat naar Jesaja is genoemd, is een verzameling van profetische uitspraken. De profetieën hebben betrekking op een periode van minstens driehonderd jaar in de geschiedenis van Israël en Juda.

Titel van het boek

Het boek Jesaja ontleent zijn naam aan een profeet, Jesaja, de zoon van Amos. Jesaja leefde in Jeruzalem en trad als profeet op in de periode 750-700 voor Christus.

Inhoud

Men onderscheidt meestal drie delen in het boek Jesaja:

  • Jesaja 1-39: De eerste verzameling profetieën bestaat uit de hoofdstukken 1-39. Het noordelijke rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda worden bedreigd door Assyrië. Maar Jesaja waarschuwt voor een ander groot gevaar: vertrouwen op samenwerking met Egypte en op anti-Assyrische bondgenootschappen. Dat betekent voor Jesaja dat men niet op God en zijn verbond vertrouwt. Hij waarschuwt zijn hoorders dat ze op die manier aan hun eigen ondergang werken.
  • Jesaja 40-55: De tweede verzameling profetieën bestaat uit de hoofdstukken 40-55. De profetieën hebben betrekking op de tijd dat veel mensen uit Juda weggevoerd zijn naar Babel en daar verblijven zonder hoop of perspectief (587-538 voor Christus).
  • Jesaja 56-66: De derde verzameling bestaat uit de hoofdstukken 56-66. Deze profetieën hebben betrekking op de tijd na de terugkeer van de ballingen uit Babel.

Plaats in de Bijbel

Jesaja maakt deel uit van de ‘grote profeten’. De drie profetenboeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël worden zo genoemd vanwege hun omvang.
In de Bijbel is Jesaja het eerste van deze drie boeken. Deze volgorde is bepaald door de tijdsaanduidingen die in de eerste verzen van deze boeken staan.