Artikel

2 Koningen

De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen een doorlopend verhaal dat het vervolg is op 1 en 2 Samuel. In bijbeluitgaven is 1 en 2 Koningen in twee boeken gesplitst. Dat lijkt vooral gedaan te zijn vanwege de omvang. In de boeken staan verhalen over de koningen na David.

Titel van het boek

Het boek 2 Koningen ontleent zijn naam aan het feit dat het samen met 1 Koningen gaat over de vier eeuwen dat er koningen regeerden in Israël en Juda (van de tiende tot de zesde eeuw voor Christus).

Inhoud

Het boek 2 Koningen gaat over:

  • de geschiedenis van Israël en Juda tot en met de val van Samaria (2 Koningen 1-17);
  • de geschiedenis van Juda tot na de val van Jeruzalem (2 Koningen 18-25).

Beide delen eindigen met verovering van de hoofdstad en ballingschap. Deze nationale rampen worden gezien als een gevolg van het feit dat zowel Israël als Juda de Heer ontrouw is geworden. De verwoesting van de tempel en de wegvoering van een groot deel van de bevolking naar Babel vormen het grote keerpunt in de geschiedenis van het volk Israël.

Thema’s

Het gaat in de boeken 1 en 2 Koningen niet om gewone geschiedschrijving. De verhalen geven een visie op bepaalde gebeurtenissen en een beoordeling van de verschillende koningen.
Maatstaf voor die beoordeling is of een koning in overeenstemming met de wil van de Heer heeft gehandeld, of in strijd daarmee. Ongehoorzaamheid is vooral het dienen van andere goden. Het zet het bestaan van het volk van Israël op het spel, zowel in religieus als in politiek opzicht. Volgens deze maatstaf komen de koningen van het noordelijke rijk er slecht vanaf. En voor de koningen van Juda is het oordeel maar ten dele gunstig.
De in 1 en 2 Koningen vertelde geschiedenis van Juda is in bewerkte vorm opgenomen in 2 Kronieken.

Plaats in de Bijbel

Op grond van de geschiedkundige inhoud worden 1 en 2 Koningen tot de historische boeken gerekend, net als onder andere Rechters, Jozua, 1 en 2 Samuel.
In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach hoort het boek bij de Vroege Profeten. Het volk wordt in deze boeken steeds herinnerd aan de wet van Mozes en gewaarschuwd tegen het overtreden van de geboden.
Deze boeken zijn geschreven vanuit het perspectief van de ballingschap. Ze bieden dus een blik op hoe de geschiedenis tot de crisis van de ballingschap geleid heeft.