Artikel

Rechters: bijbelboek

Het boek Rechters bevat verhalen over verschillende rechters van het volk van Israël. In de verhalen wordt duidelijk dat trouw aan God leidt tot redding en voorspoed, maar dat ontrouw leidt tot onderdrukking en rampspoed.

Titel van het boek

Het boek Rechters ontleent zijn naam aan de functie van de personen die in de meeste verhalen de hoofdrol spelen. Het Hebreeuwse woord sjofeet, dat vertaald wordt als ‘rechter’ of ‘richter’, is een titel voor een militaire of bestuurlijke leider.
De rechters in dit bijbelboek (zowel mannen als vrouwen) traden op in de periode tussen de verovering van Kanaän en de instelling van het koningschap.

Inhoud

Het boek Rechters bevat overleveringen over verschillende rechters. Steeds weer doen de Israëlieten wat slecht is in de ogen van God, waarna God ze uitlevert aan hun vijand. Dan komen de Israëlieten tot inkeer, waarop God een rechter stuurt om hen te bevrijden en besturen. Na de dood van de rechter verlaat het volk dan God weer, en doen ze weer wat slecht is in zijn ogen.
De tijd voor de koningen is volgens de auteur van Rechters een tijd van wetteloosheid. Steeds weer doen de Israëlieten dingen die God verboden had: godenbeelden maken, vreemdgaan, andere goden vereren, en dergelijke.

Stijl

Het boek Rechters is te beschouwen als verkondigende geschiedschrijving in de vorm van verhalen. De auteur geeft regelmatig theologisch commentaar, in Rechters 2:6-3:6 en bijvoorbeeld in Rechters 9:23-24 en Rechters 9:56-57.
De verhalen worden op een levendige manier verteld. Ze bevatten zowel humor als tragiek en hebben over het algemeen grote literaire kwaliteit.
De verhalen zijn ingedeeld in perioden van steeds twintig, veertig of tachtig jaar. Het hele boek bestrijkt dan ongeveer 480 jaar.

Plaats in de Bijbel

Op grond van de geschiedkundige inhoud wordt Rechters tot de historische boeken gerekend, net als onder andere Jozua, 1 Samuel en 2 Samuel.
In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach hoort het boek bij de Vroege Profeten. Het volk wordt in deze boeken steeds herinnerd aan de wet van Mozes en gewaarschuwd tegen het overtreden van de geboden. Andere Vroege Profeten zijn Jozua, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen en 2 Koningen.
Deze boeken zijn geschreven vanuit het perspectief van de Babylonische ballingschap. Ze bieden dus een blik op hoe de geschiedenis tot de crisis van de ballingschap geleid heeft.

Bijbelverzen

  • Rechters 1-21