Nieuwe Bijbelvertaling

Heeft Naäman huidvraat of is een huis melaats?
Document
Clazien Verheul, "Heeft Naäman huidvraat of is een huis melaats? De vertaling van tsara’at in de Nieuwe Bijbelvertaling", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Naämans huidvraat of melaatse huizen?" Hoe moet de Hebreeuwse term tsara’at vertaald worden? De term wordt in de brontekst ...
NBV: gebiedende wijs
Artikel
In de formulering ‘Zingt allen’ wordt de meervoudsvorm van de gebiedende wijs gebruikt. Deze meervoudsvorm met een -t komt in de Nieuwe Bijbelvertaling niet voor, omdat het ouderwets is. De vorm met een -t komt alleen nog voor in heel plechtige taal of in vaste uitdrukkingen, zoals ‘geeft acht!’. ...
NBV: natuurlijk Nederlands
Artikel
De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling in hedendaags natuurlijk Nederlands. Natuurlijk Nederlands is niet hetzelfde als gewoon of gemakkelijk Nederlands. Het wil alleen zeggen dat de taalkenmerken gevolgd worden die voor de Nederlandse taal gelden. Taalkenmerken zijn regels, afspraken en ...
NBV: neologismen
Artikel
In de Nieuwe Bijbelvertaling worden soms neologismen gebruikt, nieuwe woorden die speciaal voor de vertaling bedacht zijn. Bijvoorbeeld ‘huidvraat’ en ‘klanktaal’. De nieuwe woorden uit de NBV zijn opgenomen in de nieuwste uitgave van het grote woordenboek van Van Dale. Huidvraat In plaats van ...
NBV: taalkenmerken
Artikel
Talen verschillen van elkaar in allerlei opzichten. In elke taal zijn betekenissen anders over de woorden verdeeld. Het Nederlands heeft bijvoorbeeld één woord ‘stad’, terwijl het Engels er twee heeft: ‘city’ en ‘town’. En elke taal heeft zijn eigen taalregels, bijvoorbeeld voor de woordvolgorde in ...
NBV: taalregister
Artikel
Het register van een taal is een bepaald soort taalgebruik. Een tekst kan ingewikkelde taal gebruiken met lange zinnen en moeilijke, plechtige of ambtelijke woorden, of juist heel eenvoudige taal met gewone woorden en korte zinnen. De teksten in de Bijbel zijn in de brontekst soms in een tamelijk ...
NBV: tekstkenmerken
Artikel
In een tekst die een vertaler gaat vertalen, kan hij taalkenmerken en tekstkenmerken onderscheiden: allerlei taalgebruik in de tekst is heel gewoon (taalkenmerken), maar er is ook bijzonder taalgebruik, dat typisch is voor juist die ene tekst (tekstkenmerken). Een verhaal kan bijvoorbeeld ...
NBV: traditioneel taalgebruik
Artikel
De taal van De Nieuwe Bijbelvertaling is hedendaags natuurlijk Nederlands. Er komt ook wel iets oudere taal in voor, maar traditionele bijbeltaal is vermeden. Veel bijbelse woorden en uitdrukkingen zijn bekend geworden via de Statenvertaling. Soms is de betekenis ervan veranderd, soms weet bijna ...
NBV: Vlaanderen en Nederland
Artikel
De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling voor Nederland en voor Vlaanderen. Het Nederlands van Nederland verschilt in een aantal opzichten van het Nederlands in Vlaanderen. Het woordgebruik is soms anders. Dat geldt ook voor de volgorde van woorden in de zin. Zo zegt men in Vlaanderen eerder ...
NBV: vreemde woorden
Artikel
De Nieuwe Bijbelvertaling is een vertaling in natuurlijk, hedendaags Nederlands. Toch komen er woorden in voor die exotisch klinken, zoals ‘cohort’ en ‘prefect’. Andere vreemde woorden zijn: 'centurio', 'eunuch', 'quadrans', 'satraap' en 'wadi'. Andere cultuur Deze leenwoorden uit andere culturen ...
Psalm 1 (NBV)
Video
Psalm 1 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Hadewych Minis. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.  
Psalm 13 (NBV)
Video
Psalm 13 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Krijn ter Braak. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.
Psalm 139 (NBV)
Video
Psalm 139 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Krijn ter Braak. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.
Psalm 146 (NBV)
Video
Psalm 146 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Hadewych Minis. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.  
Psalm 150 (NBV)
Video
Psalm 150 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Hadewych Minis. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.
Psalm 51 (NBV)
Video
Psalm 51 uit de Nieuwe Bijbelvertaling gelezen door Hadewych Minis. © Nederlands Bijbelgenootschap, 2012.