Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (4)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (4)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, ''Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (4)'', in: Met Andere Woorden 27 (3), Haarlem 2008.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De reeks vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl.
In deze vierde aflevering komen vertaalaantekeningen bij vijf hoofdstukken uit de Jozef-cyclus (Genesis 37-50) aan de orde. Zij worden gelezen op de zondagen 12 en 19 oktober en 9, 16 en 23 november. De vertaalaantekeningen bij Filippenzen 2:5-11 (25 december) zijn in een apart artikel elders in deze aflevering van Met Andere Woorden opgenomen.

Oecumenisch leesrooster

 

 

 

 

Bijbelverzen

  • Genesis 43-45
  • Genesis 39
  • Genesis 40