Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (3)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (3)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, "Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (3)", in : Met Andere Woorden 27 (2), Haarlem 2008.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De reeks vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl
In deze derde aflevering komen aan de orde: Psalm 65:2, Psalm 74 en 78, Matteüs 13:9 en 43, Matteüs 17:15, Matteüs 21:32. Ze staan in de volgorde van het leesrooster van 2008.

Oecumenisch leesrooster

 

 

Bijbelverzen

  • Psalmen 74
  • Psalmen 78
  • Matteüs 13:9
  • Matteüs 17:15
  • Matteüs 21:32
  • Psalmen 65:2
  • Matteüs 13:43