Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (2)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (2)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, "Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (2)", in: Met Andere Woorden 27 (1), Haarlem 2008.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De reeks vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl.
In deze tweede aflevering komen aan de orde: Jesaja 41:19, Jesaja 57:18-19, Zacharia 9:9, Lucas 24:50-52, Johannes 14:2. Ze staan in de volgorde van het leesrooster in 2008.

Oecumenisch leesrooster

Bijbelverzen

  • Zacharia 9:9
  • Lucas 24:50-52
  • Johannes 14:2
  • Jesaja 41:19
  • Jesaja 57:18-19