De Bijbel in de tegenwoordige tijd
Document

De Bijbel in de tegenwoordige tijd

Theo Janssen, "De Bijbel in de tegenwoordige tijd", in: Met Andere Woorden 27 (1), Haarlem 2008.

Bij een wedstrijdverslag via de radio bedient de verslaggever zich moeiteloos van de tegenwoordige tijd, ook al is de voorzet of goal op het moment dat die wordt gemeld, strikt genomen net, dus in het verleden, gerealiseerd. Ondanks de ‘nasynchronisatie’ delen ook de luisteraars moeiteloos in de actuele spanning van de wedstrijd. Zouden bijbelse gebeurtenissen ook zo makkelijk als een ooggetuigeverslag te presenteren en te bevatten zijn? Zou het bijbelverhaal zo verteld kunnen worden dat de lezers geen afstand ervaren tussen de tijd waarop ze het verhaal lezen, en de tijd waarop het verhaalde zich afspeelt, als was het voor hun ogen? Wat zou zo’n vertelwijze vergen van vertalers en lezers? Is het taalkundig verdedigbaar de verhaallijn van de Bijbel te presenteren in de tegenwoordige tijd? Welke rol spelen werkwoordstijden bij het vertellen van een verhaal? Deze vragen komen aan de orde in dit artikel.