1 Korintiërs 11:2-16 ontsluierd in Nederlandse Bijbelvertalingen?
Document

1 Korintiërs 11:2-16 ontsluierd in Nederlandse Bijbelvertalingen?

André Kamphuis, "1 Korintiërs 11:2-16 ontsluierd in Nederlandse Bijbelvertalingen?", in: Met Andere Woorden 27 (1), Haarlem 2008.

1 Korintiërs 11:2-16, het gedeelte over de hoofdbedekking in de christelijke samenkomst, wordt wel als een van de moeilijkste passages uit het Nieuwe Testament beschouwd. De weergave van dit gedeelte in de Statenvertaling (SV), Groot Nieuws Bijbel (GNB) en De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) levert de lezer een verwarrend beeld op.

Bijbelverzen

  • 1 Korintiërs 11:2-16