Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (1)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (1)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, "Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (1)", in: Met Andere Woorden 26 (4), Haarlem 2007.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De reeks vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl.
In deze eerste aflevering komen aan de orde: Jesaja 53:9, Jesaja 62:5, Matteüs 3:17, Matteüs 5:5 en Filippenzen 3:10-11. Ze staan in de volgorde van het leesrooster in 2008.

Oecumenisch leesrooster

 

Bijbelverzen

  • Jesaja 62:5
  • Matteüs 5:5
  • Jesaja 53:9
  • Filippenzen 3:10-11
  • Matteüs 3:17