Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (8)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (8)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, "Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (8)", in: Met Andere Woorden 28 (3), Haarlem 2009.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De serie vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl.
In deze achtste aflevering komen vertaalaantekeningen bij Deuteronomium, Marcus en Sefanja aan de orde. Uit die bijbelboeken wordt gelezen op 11 en 25 oktober en 22 november.

Oecumenisch leesrooster

Bijbelverzen

  • Sefanja 2:1-3
  • Sefanja 1:14-18
  • Marcus 10:17-31
  • Deuteronomium 15:1-11