Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (7)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (7)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, "Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (7)", in: Met Andere Woorden 28 (2), Haarlem 2009.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De serie vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl.
In deze zevende aflevering komen allereerst vertaalaantekeningen bij verschillende passages in het boek Jesaja aan de orde. Die worden gelezen op 2 augustus, 16 augustus en 23 augustus. Daarna volgen twee exegetische notities, bij de vertaling van Jesaja 42:1-12 (lezing van 2 augustus) en bij de vertaling van Marcus 8:27-9:1 (lezing van 6 september). 

Oecumenisch leesrooster

 

 

 

Bijbelverzen

  • Jesaja 42:6
  • Jesaja 45:9
  • Jesaja 51:16
  • Marcus 9:1
  • Jesaja 42:4
  • Marcus 8:27-38