De Bybelsche Conferentie
Document

De Bybelsche Conferentie

Kees Verdegaal, "De Bybelsche Conferentie (1623) van Sixtinus Amama (1593–1629)", in: Met Andere Woorden 28 (2), Haarlem 2009.

In de bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap bevindt zich een uitzonderlijk boek, de Bybelsche Conferentie van Sixtinus Amama, dat maar zelden op veilingen of in catalogi van antiquariaten te koop wordt aangeboden. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het door de NBG-bibliotheek verworven.
De christelijke hebraïst Sixtinus Amama, professor voor Hebreeuws in Franeker van 1616 tot aan zijn dood in 1629, neemt in dit boek de Nederlandse versie van de Lutherbijbel, de Deux-Aesbijbel, onder de loep en behandelt uitgebreid de naar zijn mening foutieve interpretaties. Hij raadpleegt daarvoor de destijds gezaghebbende bijbelvertalingen en commentaren, hetgeen reeds duidelijk naar voren komt in de titel van dit werk. Het functioneerde als voorwerk voor zijn herziening van de Deux-Aes.