Aramees in de NBV
Document

Aramees in de NBV

Harry Sysling, "Aramees in De Nieuwe Bijbelvertaling", in: Met Andere Woorden 26 (1), Haarlem 2007.

In het Nieuwe Testament is een aantal woorden en uitdrukkingen te vinden die niet in het Grieks maar in het Aramees (in transcriptie) weergegeven zijn. Aan die Aramese woorden is in de meeste gevallen een vertaling of uitleg in het Grieks toegevoegd. Vaak betreft het uitspraken van Jezus, zoals het bekende Talita koem of het kruiswoord Eloï, Eloï, lema sabachtani. Maar Aramees is ook de titel (rabboeni) waarmee Jezus door anderen, Maria van Magdala en een blinde man, wordt aangesproken. Verder zijn er liturgische formules die in het Aramees zijn overgeleverd (maranata). Opmerkelijk is dat veel van deze Aramese woorden in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) cursief gedrukt zijn, in tegenstelling tot andere Nederlandse vertalingen. In dit artikel willen we een aantal van deze Aramese termen wat nader onder de loep nemen. Maar eerst een paar opmerkingen over (1) de vraag of Jezus Aramees gesproken heeft en (2) de vraag waarom dit Aramees soms Hebreeuws genoemd wordt.

Bijbelverzen

  • Marcus 7:11
  • Marcus 10:51
  • Marcus 14:36
  • Marcus 15:34
  • Johannes 20:16
  • 1 Korintiërs 16:22
  • Marcus 5:41
  • Marcus 7:33-34