Bevende wachters of trillende handen
Document

Bevende wachters of trillende handen

Harry Sysling, ''Bevende wachters of trillende handen. Prediker 12:1-8 in de Bijbel in Gewone Taal'",  in: Met Andere Woorden 28 (2), Haarlem 2009.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt momenteel aan de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Dit wordt een vertaling in eenvoudig Nederlands, die voor iedereen begrijpelijk moet zijn, ook voor mensen die weinig lezen of moeite hebben met lezen. De vertaling zal verschijnen in 2014. Informatie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl onder ‘Bijbel in Gewone Taal’.
Met Andere Woorden schenkt aandacht aan deze nieuwe vertaling met een serie artikelen over specifieke vertaalkwesties. De kwesties ter bespreking komen uit passages die worden voorgelegd aan testpanels. In deze aflevering gaat het over de vertaling van de allegorie in Prediker 12:1-8.

 

 

 

Bijbelverzen

  • Prediker 12:1-8