Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (6)
Document

Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (6)

Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul, "Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (6)", in: Met Andere Woorden 28 (1), Haarlem 2009.

In de serie Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster worden vertaalbeslissingen in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) besproken vanuit de bijbelwetenschap, de vertaalwetenschap en de neerlandistiek. De behandelde teksten zijn ontleend aan het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland. De serie vormt een aanvulling op de vertaalaantekeningen bij de NBV die te vinden zijn op de website www.voederbak.nl.
In deze zesde aflevering komen vertaalaantekeningen bij verschillende bijbelboeken aan de orde: Genesis, Deuteronomium, Jozua, Jesaja en Johannes. In de periode 22 maart tot en met 21 juni staan diverse perikopen uit die boeken op het leesrooster.

Oecumenisch leesrooster

Bijbelverzen

  • Deuteronomium 4:32-40
  • Jozua 4:19-24
  • Jozua 5:1
  • Jesaja 45:15-19
  • Johannes 21:15-19
  • Genesis 11:1-9
  • Jozua 5:10-12