Bijbelse namen
Document

Bijbelse namen

Henk Heikens, "Bijbelse namen. Herkomst van de ingeburgerde schrijfwijzen", in: Met Andere Woorden 26 (1), Haarlem 2007.

Op 19 april wordt de Tanachuitgave van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gepresenteerd. Daarin is de NBV-tekst, afgezien van wat kleinere wijzigingen, in één opzicht aangepast: de schrijfwijze van de namen sluit meer aan bij de Hebreeuwse grondtekst, die er in de uitgave naast staat. Nu worden namen gewoonlijk rechtstreeks in vertalingen overgenomen. Zo heet de president van Amerika in onze kranten noch Struik (vertaald), noch Boesj (vernederlandst), maar Bush. Vandaar de vraag waardoor de ingeburgerde schrijfwijze van onze bijbelse namen van het Hebreeuws verwijderd is geraakt. Deze bijdrage schetst de grote lijnen van het verhaal dat daarover te vertellen valt.

 

Bijbelverzen

  • Jesaja 7:3
  • Jeremia 20:1
  • Lucas 11:30
  • Hooglied 2:1
  • Matteüs 17:3
  • Jesaja 1:1