De redding van Zacheüs
Document

De redding van Zacheüs

Matthijs de Jong, "De redding van Zacheüs (Lucas 19:1-10). Exegetische notities bij de lezing van de Nationale Bijbelzondag (31 oktober 2010)", in: Met Andere Woorden 29 (3), Haarlem 2010.

Het verhaal dat dit jaar centraal staat op de Nationale Bijbelzondag is de ontmoeting van Jezus met Zacheüs, Lucas 19:1-10. Deze bijdrage biedt een bespreking van dit tekstgedeelte uit Lucas.

Bijbelverzen

  • Lucas 19:1-10