Patrones, beschermster, weldoenster of gewoon behulpzaam?
Document

Patrones, beschermster, weldoenster of gewoon behulpzaam?

Annette Merz, "Patrones, beschermster, weldoenster of gewoon behulpzaam? Problemen bij de vertaling van de passage over Febe (Romeinen 16:1-2)", in: Met Andere Woorden 29 (2), Haarlem 2010.

Romeinen 16:1-2 is een fascinerende maar ook erg lastige tekst. Hij geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de allereerste vroegchristelijke ambtsdragers, en in de manier waarop christelijke gemeenten in verschillende steden van het Romeinse Rijk met elkaar communiceerden en elkaar steunden. Bovendien is het een van de weinige teksten die de betrokkenheid van vrouwen bij de verspreiding van het evangelie duidelijk laten zien. Een tekst die heel wat ‘vensters’ opent naar het verleden. Aan de andere kant roept deze tekst net zoveel vragen op als hij beantwoordt. Ik wil in dit artikel een aantal van de vertaal- en interpretatieproblemen rond Romeinen 16:1-2 bespreken.

Bijbelverzen

  • Romeinen 16:1-2