De archeologie van Khirbet Qumran tussen regionaliteit en tekstvondsten
Document

De archeologie van Khirbet Qumran tussen regionaliteit en tekstvondsten

Jürgen Zangenberg, "De archeologie van Khirbet Qumran tussen regionaliteit en tekstvondsten", in: Met Andere Woorden 29 (1), Haarlem 2010.

Ruim zestig jaar na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen trekt Qumran niet alleen de aandacht van massa’s toeristen die het gebied bezoeken, maar ook van talloze wetenschappers. Geleerden van verschillende disciplines houden zich nog steeds intensief bezig met de publicatie en interpretatie van de vondsten uit de nederzetting en de naburige grotten (opgegraven tussen 1948 en 1955 en ook daarna) en de tienduizenden tekstfragmenten. De tekstvondsten uit het gebied rond de Dode Zee beperken zich inmiddels niet meer tot de zogenoemde Qumranteksten (zie ook de bijdrage van Mladen Popović in dit nummer).
Alles tezamen hebben de vondsten van Qumran onze kennis van de godsdienst- en cultuurgeschiedenis van het Palestijnse Jodendom (en daarmee de voedingsbodem van het vroegste christendom) en van het ontstaan van de Hebreeuwse Bijbel zo fundamenteel gewijzigd en uitgebreid, dat men zonder overdrijving van de vondst van de eeuw kan spreken.