De Bijbel lezen in laatmiddeleeuws Europa
Document

De Bijbel lezen in laatmiddeleeuws Europa

Sabrina Corbellini, "De Bijbel lezen in laatmiddeleeuws Europa", in: Met Andere Woorden 30 (4), Haarlem 2011.

De combinatie ‘bijbel’ en ‘lezen’ kan vreemd klinken als de bestudeerde tijdspanne de late middeleeuwen zijn. Ondanks de aandacht voor de aanwezigheid en de verspreiding van middeleeuwse bijbelvertalingen, is nog steeds weinig bekend over de daadwerkelijke vertalers, lezers en gebruikers van deze vertalingen.
In deze bijdrage zal worden ingegaan op de problematiek van het vertalen en van het lezen van de Bijbel gedurende de late middeleeuwen, met specifieke aandacht voor de persoonlijkheid en de motieven van de vertalers en voor de identiteit en de houding van de lezers. Wie zijn de vertalers en waarom besluiten zij de Bijbel naar de volkstaal over te zetten? Wie zijn de lezers? Maar ook: hoe kunnen wij de verspreiding van middeleeuwse bijbelvertalingen in kaart brengen?