'Zie de mens' - 'Hier is hij, de mens'
Document

'Zie de mens' - 'Hier is hij, de mens'

Tjitze Baarda, "‘Zie de mens’ - ‘Hier is hij, de mens’ (Johannes 19:5). Enkele opmerkingen bij de vertaling van ide, idou en kai idou in De Nieuwe Bijbelvertaling", in: Met Andere Woorden 30 (3), Haarlem 2011.

De vertalers van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) hebben ons een zeer leesbare tekst in handen gegeven onder het motto ‘een aansprekende Bijbel voor iedereen’. Terecht heeft het Nederlands Bijbelgenootschap zich geweerd tegen de kritiek dat de keuze voor de doeltaal – ‘mooi en vlot Nederlands’ – ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Tegelijk wordt erkend dat geen enkele vertaling volmaakt is, ook deze nieuwe vertaling niet. Daarom is er ook in voorzien, dat zij in de komende tijd beoordeeld zal worden en – zo nodig – zal worden aangepast, zodat de mogelijkheid volledig open blijft voor een gereviseerde versie. Dat geeft de lezers de kans er nu nog opmerkingen bij te maken. In deze korte bijdrage zou ik graag enkele notities willen maken bij de weergave van een woordgroep die in de NBV heel verschillend vertaald is: ide, idou en kai idou. De aanleiding is Johannes 19:5. 

 

 

Bijbelverzen

  • Johannes 19:5
  • Matteüs 24:25