De Bijbel van Jacob van Liesvelt
Document

De Bijbel van Jacob van Liesvelt

Anne Jaap van den Berg, "Uitgelezen: bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (1). De Bijbel van Jacob van Liesvelt", in: Met Andere Woorden 25 (2), Haarlem 2006.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de beschikking over een bibliotheek, waarin een ruime collectie bijbels opgenomen is. Deze collectie bestaat uit bijbels in het Nederlands en in verschillende andere talen. Prioriteit in de collectievorming hebben de Nederlandstalige bijbels.
In deze rubriek zal telkens een interessante bijbeluitgave besproken worden. Dat kan een bijzondere oude bijbel zijn, een prentbijbel of een meer moderne bijbel die speciale toelichting verdient. De eerste bijbeluitgave die ik in deze rubriek aan de orde wil stellen, is de Liesveltbijbel.

Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek

 1. De bijbel van Jacob van Liesvelt
 2. De Delftse bijbel
 3. Biestkensbijbel
 4. Leuvense bijbel
 5. Deux-Aesbijbel
 6. Het Liber Genesis van Crispijn de Passe
 7. Statenvertaling
 8. Statenbijbel: kritiek en nieuwe uitgaven
 9. De kleine print-bybel
 10. De concordantie van Pieter Janszoon Twisck
 11. De Lutherbijbel van Adolph Visscher
 12. De Prentbijbel van Mortier
 13. Jan Luikens Schriftuurlyke Geschiedenissen
 14. De bijbel van Willem Vorsterman
 15. Kaarten in bijbels