De Bijbel in eenvoudige taal
Document

De Bijbel in eenvoudige taal

Derjan Havinga-Heijs, "De Bijbel in eenvoudige taal", in: Met Andere Woorden 25 (1), Haarlem 2006.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling voor de geoefende lezer. Beter te begrijpen dan de vertaling uit 1951, maar voor sommigen nog steeds te hoog gegrepen. Ook de Groot Nieuws Bijbel is voor sommige bijbellezers nog te moeilijk. Voor deze mensen zou de Startbijbel uitkomst kunnen bieden, ware het niet dat deze vertaling van de Bijbel uit de grondtekst niet compleet is; ze bevat voornamelijk verhalende teksten, weinig poëzie en slechts een enkel profetisch of epistolair fragment. Deze laatste twee genres zijn onderwerp van onderzoek geweest onder een groep lezers die moeite hebben met het begrijpen van teksten.

 

 

 

Bijbelverzen

  • Galaten 2:15
  • Jeremia 7:4
  • Jeremia 7:14