Biblia Hebraica Quinta
Document

Biblia Hebraica Quinta

Jaap van Dorp, "Welke brontekst gebruiken we? Biblia Hebraica Quinta: de nieuwste uitgave van de Hebreeuwse bijbel", in: Met Andere Woorden 24 (4), Haarlem 2005.

In november 2004 verscheen bij het Duits Bijbelgenootschap het eerste deel van de Biblia Hebraica Quinta (in het vervolg: BHQ), een compleet nieuwe wetenschappelijke uitgave van de Hebreeuwse bijbel. Het betreft een uitgave van de Megillot, de feestrollen Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester uit de codex Leningradensis B 19 A. De United Bible Societies zullen voor toekomstige vertaalprojecten deze uitgave van de Hebreeuwse bijbel als basistekst gebruiken.

Bijbelverzen

  • Prediker 3:1-8