Bestemd tot vaten van genegenheid
Document

Bestemd tot vaten van genegenheid

Wim Hendriks, "Bestemd tot vaten van genegenheid. Een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23", in: Met Andere Woorden 31 (2), Haarlem 2012.

In dit artikel wordt een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23 voorgesteld. Een bespreking van de bestaande vertaalpraktijk laat zien dat de gebruikelijke weergave van deze verzen tekortschiet. Een analyse van de zinsstructuur en van de directe context biedt goede aanknopingspunten voor een andere interpretatie en een nieuwe vertaling. 

 

 

Bijbelverzen

  • Romeinen 9:22-23