Bureaucraten in de Bijbel
Document

Bureaucraten in de Bijbel

Meindert Dijkstra, "Bureaucraten in de Bijbel", in: Met Andere Woorden 31 (2), Haarlem 2012.

In de Bijbel komen veel ambtenaren en bestuurders voor. De koningen van Israël en Juda hadden mensen in dienst om de belastingen te innen. Steden en provincies moesten worden bestuurd. Er waren speciale functionarissen om de officiële kronieken bij te houden, om aan het hof de administratie te doen en om de legers van de koning aan te voeren. Hoe worden ambtenaren door de oorspronkelijke auteurs van de Bijbel aangeduid? Met welke begrippen en titulatuur zijn de verschillende groepen bestuurders van elkaar te onderscheiden? En hoe moeten die worden vertaald?