De Bijbel als een bron voor aangenaam en nuttig tijdverdrijf
Document

De Bijbel als een bron voor aangenaam en nuttig tijdverdrijf

Cees Houtman, "De Bijbel als een bron voor aangenaamen nuttig tijdverdrijf", in: Met Andere Woorden 31 (1), Haarlem 2012.

Voor het protestantisme is de eeuwen door de opvatting maatgevend geweest dat de Bijbel de primaire bron is van de geloofsleer en de moraal. Bijgevolg werd groot belang gehecht aan kennis van de Bijbel. Die te verkrijgen door het nuttige aan het aangename te paren, was een ideaal dat door auteurs en uitgevers kon worden nagestreefd. Op twee boeken die ten doel hadden kennisvermeerdering te bereiken door middel van verpozing, wordt hier de aandacht gevestigd. Het ene is uit de zeventiende eeuw afkomstig en was klaarblijkelijk met name bestemd voor leergierige volwassenen, het andere is uit de achttiende eeuw afkomstig en was bedoeld voor kinderen.