Achtergronden van de noten in de NBV
Document

Achtergronden van de noten in de NBV

Peter Booij, "Van vertaalprincipe tot noot: 640 noten in de NBV. Achtergronden van de noten in De Nieuwe Bijbelvertaling", in: Met Andere Woorden 23 (4), Haarlem 2004.

Wordt een mens pas aan zijn einde gekend of wordt een mens aan zijn kinderen gekend? De handschriften van het boek Jezus Sirach geven verschillende lezingen van deze passage. In De Nieuwe Bijbelvertaling staan tekstvarianten vermeld in voetnoten, evenals alternatieve vertalingen, woordspelingen, eigennamen en toelichtingen op elementen in de tekst die anders echt niet te begrijpen zijn.

Bijbelverzen

 • Genesis 4:8
 • Genesis 5:29
 • Genesis 17:19
 • Genesis 32:1-33
 • Exodus 3:14-15
 • Rechters 8:31
 • Ruth 1:20
 • Ezechiël 27:19
 • Hosea 5:3
 • 1 Makkabeeën 1:10
 • 1 Makkabeeën 9:2
 • 2 Makkabeeën 1:7
 • Matteüs 16:18
 • Lucas 2:14
 • 1 Tessalonicenzen 4:4
 • Genesis 1:1-3
 • Genesis 2:23