De Bijbel in dichtmaat
Document

De Bijbel in dichtmaat

Cees Houtman, "De Bijbel in dichtmaat. Enkele negentiende-eeuwse proeven voor de jeugd", in: Met Andere Woorden 32 (3), Haarlem 2013.

Poëzie werd in de negentiende eeuw in kerkelijke kring beschouwd als een aantrekkelijk medium voor kennisoverdracht, zowel voor de geloofsleer als voor de inhoud van de Bijbel. In dit artikel komen enkele proeven van poëtische verwoording van bijbelgedeelten aan bod die bedoeld zijn om de jeugd in de schrift in te wijden. Alle zijn zij van protestantse origine en afkomstig uit de negentiende eeuw.