Bijbelencultuur.nl
Document

Bijbelencultuur.nl

Hubert Slings, "Bijbelencultuur.nl. De Bijbel in de Nederlandse cultuur", in: Met Andere Woorden 23 (1), Haarlem 2004.

De invloed van de Bijbel op de Nederlandse cultuur is enorm groot. De website bijbelencultuur.nl toont tal van voorbeelden van allerlei kunstuitingen, zegswijzen en gewoonten die op de Bijbel geënt zijn.