De Bijbel in cyberspace
Document

De Bijbel in cyberspace

August den Hollander, "De Bijbel in cyberspace. Niets nieuws onder de zon", in: Met Andere Woorden 23 (1), Haarlem 2004.

Vrijwel elke tekst wordt bij de lezer geïntroduceerd door middel van bepaalde toevoegingen: een titel, een voorwoord, marginale aantekeningen. We noemen dit soort elementen 'paratext'. Ook aan de Bijbel worden paratekstuele elementen toegevoegd. In de zestiende eeuw maakte men langzamerhand op deze manier de eerste gedrukte bijbels toegankelijker voor het volk. In de eenentwintigste eeuw kan de bijbellezer op nog een andere manier gebruikmaken van paratekst: via websites.