Bátseba of Batséba
Document

Bátseba of Batséba

Henk Heikens en Clazien Verheul, "Bátseba of Batsába. Een NBV met klemtoontekens", in: Met Andere Woorden 35 (1), Haarlem 2016.

Sinds kort is op de website www.debijbel.nl een bijzondere internetversie te vinden van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Daarin wordt bij alle onvertaalde namen van meer dan één lettergreep aangegeven waar de klemtoon ligt. Dat gebeurt door een streepje onder de klinker van de beklemtoonde lettergreep. Ook een aantal minder bekende ‘gewone woorden’ hebben dat streepje gekregen, zoals abib, dioskorintios, kandake en rabsaris. Deze accentaanduidingen in de ‘klemtoon-NBV’, zoals de extra versie hierna zal heten, zijn overigens adviezen, geen voorschriften. Dit artikel vertelt waarom en hoe deze uitgave tot stand gekomen is.