Nogmaals doxa in Johannes 5 en 1
Document

Nogmaals doxa in Johannes 5 en 1

D. Holwerda, "Nogmaals doxa in Johannes 5 en 1", in: Met Andere Woorden 14 (3), Haarlem 1995.

In nummer 1 van jaargang 14 van Met Andere Woorden hebben de heren Wiegel en Wierenga, die - evenals schrijver dezes - als deskundigen meewerken aan het project 'Een bijbelvertaling in het Gronings', een vertaling van Johannes 5:41-44 voorgesteld die van de gangbare weergave sterk afwijkt. Na zorgvuldige toetsing van hun interpretatie mee ik die te moeten verwerpen.

Bijbelverzen

  • Johannes 5
  • Romeinen 2:7
  • Johannes 1