De apocriefe boeken vertaald door het NBG
Document

De apocriefe boeken vertaald door het NBG

Anne Jaap van den Berg, "De apocriefe boeken vertaald door het NBG", in: Met Andere Woorden 34 (3), Haarlem 2015.

In 1975 verschenen de apocriefe boeken in een vertaling van het NBG, waarmee op verzoek van lutheranen en oud-katholieken in 1953 begonnen was. In dat jaar werd een vertaalcommissie gevormd die aan de slag ging met de vertaling van deze boeken. Dit vertaalproces werd in 1972 afgerond, waarna de uitgave in 1975 verscheen. Deze boeken worden dit najaar op de NBG-website debijbel.nl geplaatst.