Bijbelcensuur en de Leuvense index
Document

Bijbelcensuur en de Leuvense index

August den Hollander, “Bijbelcensuur en de Leuvense index van 1546”, in: Met Andere Woorden 22 (2), Haarlem 2003.

Dat de drukpers een belangrijke rol heeft gespeeld in de intellectuele vorming van het volk en de maatschappelijke, en daarmee bedoel ik ook de godsdienstige, ontwikkelingen in de Nederlanden in de zestiende eeuw is algemeen aanvaard. De karakterisering van de drukpers als een 'agent of change' is daarvan een goede illustratie.