De Bijbel in het Gronings
Document

De Bijbel in het Gronings

Marten van Dijken, “De Bijbel in het Gronings”, in: Met Andere Woorden 21 (3), Haarlem 2002.

Het overzetten van de Bijbel in het Gronings heeft zijn oorsprong in de Grunneger Dainsten - de kerkdiensten in de streektaal. Die kerkdiensten kwamen zo omstreeks de jaren 1950/1960 op, eerst alleen bij speciale gelegenheden zoals op Pasen, Pinksteren, Oud- en Niewjaar, in de loop van de tijd steeds vaker. Momenteel wordt elke zondag wel ergens in de provincie een Grunneger Dainst gehouden: gemiddeld zo'n zeventig per jaar.

Bijbelverzen

  • Handelingen 10:1-8
  • Genesis 1:1-2
  • Romeinen 1:16-17