Concordantie, wat is dat?
Document

Concordantie, wat is dat?

Tamara Mewe en Saskia van der Lingen, “Concordantie, wat is dat?”, in: Met Andere Woorden 20 (3), Haarlem 2001.

Het project Nieuwe Bijbelvertaling is doelbewust breed opgezet. Het vertaalteam bestaat uit theologen, hebraïci, neerlandici en vertaalwetenschappers. Al meteen in de aanloopfase van het project dreigde er tussen de nieuwbakken collega's begripsverwarring te ontstaan. Elk bracht vanuit zijn of haar discipline een eigen begrippenapparaat mee. Sommige vaktermen bleken in de verschillende disciplines een andere inhoud te hebben, andere waren voor collega's uit andere vakgebieden onbekend. Voor het Handboek NBV is daarom in 1998 een lijst opgesteld van vaktermen zoals ze binnen het project worden gebruikt.