Abraham Kuyper en de herziening van de Statenvertaling
Document

Abraham Kuyper en de herziening van de Statenvertaling

Jaap van Dorp, "Abraham Kuyper en de herziening van de Statenvertaling. De correspondentie met dr. A. Kluyver in de NBG-bibliotheek te Haarlem", in: Met Andere Woorden 18 (3), Haarlem 1999.

Aan het eind van de 19de eeuw heeft dr. A. Kuyper in samenwerking met d. H. Bavinck en dr. F.L. Rutgers een herziene uitgave van de Statenvertaling verzorgd. Deze herziening was een van de vele die de Statenvertaling uit 1637 in de loop der tijd heeft ondergaan. Omdat de kloof tussen het Nederlands van de zeventiende eeuw en dat van latere generaties steeds groter werd, groeide ook de behoeft aan een bijbel in een meer eigentijdse taal en spelling.