De bijbel en de canon in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk
Document

De bijbel en de canon in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk

G.A. Mikre-Sellassie, "De bijbel en de canon in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk", in: Met Andere Woorden 17 (3), Haarlem 1998.

Ethiopië heeft meer dan tweeduizend jaar lang als brug gefungeerd tussen de beschavingen van Afrika en Azië. In de loop van een lange geschiedenis heeft het land contacten ontwikkeld met de volken van Zuid-Arabië, Egypte en Israël. Al vóór 1000 v.Chr. migreerden mensen uit deze landen naar Ethiopië. Zij brachten hun taal mee en hun schriftsysteem, samen met andere aspecten van hun cultuur en hun godsdienst.