Ontwikkelingen in het tekstkritisch onderzoek
Document

Ontwikkelingen in het tekstkritisch onderzoek

A. van der Kooij, "Tekstkritiek: van heldere tot omfloerste doelstellingen. Ontwikkelingen in het tekstkritisch onderzoek van de laatste decennia”in: Met Andere Woorden 15 (3), Haarlem 1996.

Tijden veranderen, ook in het tekstkritisch onderzoek. In deze bijdrage ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. J. de Waard als bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit voldoe ik graag aan het verzoek van de redactie om een schets te geven van recente ontwikkelingen in het tekstkritisch onderzoek. Ik zal daarbij vooral stilstaan bij de vraag naar het beoogde doel van dit onderzoek.