Artikel

SV: naam

De officiële titel van de Statenvertaling luidde als volgt:

Biblia dat is de gantsche H. Schrifture (…) nu eerst door last der (…) Staten Generael en volgens het Besluyt van de Synode Nationael (…) uyt de Oorpronckelijcke talen in onze Nederlandtsche getrouwelijck overgeset’.

In deze titel vallen twee dingen op:

  • De overheid was de belangrijkste instantie. Dat verklaart ook de naam: ‘Statenbijbel’. De overheid had de vertaling gefinancierd. En omdat de overheid verantwoordelijk was, kon de vertaling zonder problemen gebruikt worden.
  • Het was voor het eerst dat er in het Nederlands een hele vertaling verscheen direct uit de brontalen. Nu kon men voor het eerst in zijn eigen taal ‘God horen spreken’.