Artikel

vertalingen in de Noordelijke Nederlanden

In de Noordelijke Nederlanden kwam eind 14e eeuw onder invloed van de Moderne Devotie de verspreiding van de Bijbel in de volkstaal goed op gang. De Moderne Devotie was een kritische theologische stroming die een terugkeer naar ware vroomheid nastreefde. Geert Grote, de leider van deze beweging, heeft veel bijbelgedeelten vertaald of laten vertalen.
Na de uitvinding van de boekdrukkunst werden veel van deze vertalingen gedrukt. Bijvoorbeeld het werk van Grote's leerling Johan Schutken. Hij bewerkte de Psalmen, het Nieuwe Testament en gedeelten van het Oude Testament.

Delftse Bijbel

De eerste Bijbel die in Nederland werd gedrukt, was de Delftse Bijbel uit 1477. Ook deze uitgave was nog geen complete bijbelvertaling. De Delftse Bijbel bevatte alleen het Oude Testament, maar zonder de Psalmen.